Skip to content

Cultureel dienstenportfolio

Mijn dienstverlening beslaat het volledige pakket van zakelijk management, programmering en advisering & coaching op organisatievlak en van mensen bij veranderingen of procesverbeteringen. Door mijn uitgebreide ervaring op het gebied van fondsenwerving bij overheid en private instellingen, met het uitvoeren van marketing en sales activiteiten en het opbouwen van een samenwerkingsnetwerk kan ik uw gehele culturele organisatie ondersteunen op strategisch, tactisch en uitvoerend niveau. Vakkennis en ervaring zijn de basis voor deskundige inbreng.

Huidige opdrachten

Stichting Voor de Wind

Stichting Voor de Wind organiseert en bevordert orgel-activiteiten.

Website: http://www.stichtingvoordewind.org
Facebook: http://www.facebook.com/StichtingVoordeWind

Hemony Ensemble

Stichting Hemony Ensemble is gespecialiseerd in vocale Nederlandse muziek uit de zestiende en vroege zeventiende eeuw.

Website: http://www.hemony.nl
Facebook: https://www.facebook.com/Hemony-Ensemble

Voormalige opdrachten

Combattimento Consort Amsterdam

Het Combattimento Consort Amsterdam onder leiding van Jan Willem de Vriend werd per 1 februari 2014 opgeheven. De zakelijke leiding betrof alle betreffende werkzaamheden in het laatste concertjaar, het ontmantelen van de oude organisatie, de verkoop van inboedel en het overdragen van resterende bezittingen aan de beheerstichting.

Stichting Voor de Wind

Coördinator Nederland voor Connecting Arts – Het Europese Orgelfestival 2013. Dagelijkse leiding van het festival en advisering aan de eindverantwoordelijk zakelijk leider; voorbereiden jaarplan, opstellen concept festivalbegroting en subsidieaanvragen; administratie.

Het Apostolisch Genootschap Nieuwegein

Orgeladviseur, onderzoek en advies over klankverbeteringen en mogelijke uitbreidingen. Tevens betrokken bij de uitvoering.

Muziek en dansschool Amstelveen

Dagvoorzitter en inhoudelijk begeleider studiedag over de organisatieontwikkeling.

Ensemble Collegium Amisfurtense

Adviseur, onderzoek en verslag over de toekomst(visie) van dit ensemble.

Muziekpodium Grote Kerk Vianen

Adviseur, onderzoek voor en opstellen van Instellingsplan voor deze concertorganisatie.

Orde van Organisatiekundigen en Adviseurs

Workshoporganisator van de workshop dirigeren voor leden van deze beroeps-orde onder leiding van beroepsdirigent en harmonieorkest.