Skip to content

Cultureel dienstenportfolio

Zakelijke leiding culturele organisaties

Alle aspecten van het neerzetten of runnen van de zakelijke kant van de culturele instellingen en organisaties: bedrijfsvoering; financiën; marketing en communicatie; personele aansturing. Als musicus desgewenst een directe gesprekspartner rondom programmering en begrijpende geest voor de uitvoerende kunstenaars.

Rust uitstralend bij grote hectiek; enthousiasmerend bij passiviteit. Resultaat- en mensgericht.

WO-Kunstbeleid en Kunstmanagement (UU, 2011 MA cum laude) en Post HBO Hoofdopleiding Bedrijfskunde (IBO, 1999-2000).

Subsidieschrijver

Door mijn uitgebreide ervaring als subsidieaanvrager bij overheid en private instellingen en door mijn rol als beoordelend adviseur bij Fonds Podiumkunsten van aanvragen draag ik bij aan een succesvolle aanvraag.

Voormalige opdrachten

Zakelijk leider Hemony Ensemble

Stichting Hemony Ensemble is gespecialiseerd in vocale Nederlandse muziek uit de zestiende en vroege zeventiende eeuw.

Website: http://www.hemony.nl
Facebook: https://www.facebook.com/Hemony-Ensemble

Zakelijk leider Stichting Voor de Wind

Stichting Voor de Wind organiseerde en bevorderde tot 2018 gedurende meer dan 10 jaar orgel-activiteiten in binnen- en buitenland met een breed cultuurdiscipline overstijgend perspectief.

Coördinator Nederland voor Connecting Arts – Het Europese Orgelfestival 2013. Dagelijkse leiding van het festival en advisering aan de eindverantwoordelijk zakelijk leider; voorbereiden jaarplan, opstellen concept festivalbegroting en subsidieaanvragen; administratie.

Zakelijk leider Combattimento Consort Amsterdam

Het Combattimento Consort Amsterdam onder leiding van Jan Willem de Vriend werd per 1 februari 2014 opgeheven. De zakelijke leiding betrof alle betreffende werkzaamheden in het laatste concertjaar, het ontmantelen van de oude organisatie, de verkoop van inboedel en het overdragen van resterende bezittingen aan de beheerstichting.

Orgeladviseur Het Apostolisch Genootschap Nieuwegein

Onderzoek en advies over klankverbeteringen en mogelijke uitbreidingen. Tevens betrokken bij de uitvoering daarvan in 2012.

Dagvoorzitter Muziek en dansschool Amstelveen

Dagvoorzitter en inhoudelijk begeleider studiedag over de organisatieontwikkeling.

Adviseur Ensemble Collegium Amisfurtense

Adviseur, onderzoek en verslag over de toekomst(visie) van dit ensemble.

Adviseur Muziekpodium Grote Kerk Vianen

Adviseur, onderzoek voor en opstellen van Instellingsplan voor deze concertorganisatie.

Workshoporganisator voor de Orde van Organisatiekundigen en Adviseurs

Workshoporganisator van de workshop dirigeren voor leden van deze beroeps-orde onder leiding van beroepsdirigent en harmonieorkest.